IDENCITY
TRANSFORMEM CIUTATS I TERRITORIS

La nostra missió és ajudar les ciutats i territoris a iniciar i desenvolupar el llarg camí cap a la competitivitat i sostenibilitat per incrementar els nivells de qualitat de vida dels ciutadans i de la resta d’actors urbans.

IDENCITY
TRANSFORMEM CIUTATS I TERRITORIS

La nostra missió és ajudar les ciutats i territoris a iniciar i desenvolupar el llarg camí cap a la competitivitat i sostenibilitat per incrementar els nivells de qualitat de vida dels ciutadans i de la resta d’actors urbans.

Chica mirando al pueblo

ORIGEN DE LA NECESSITAT

En entorns urbans en constant moviment és important diagnosticar i avaluar tant el posicionament territorial actual com la visió d’on es vol i es pot anar. Una visió que permeti consolidar somnis i projectes – ambiciosos però assolibles – de la ciutat i dels seus ciutadans els quals han de ser conceptualitzats de forma esquemàtica i clara amb la finalitat de comunicar i unir.

NECESSITAT

Les Municipalitats, Àrees Metropolitanes i altres Regions Urbanes tenen una necessitat creixent d’identitat i diferenciació. Ser algú en el mapa econòmic actual està adquirint cada vegada una major rellevància pel creixement econòmic sostenible d’aquests espais urbans.
Només les ciutats amb un projecte identitari – meditat i compartit per tots els actors urbans – són capaços d’afrontar els desafiaments urbans que garanteixen la seva sostenibilitat i competitivitat

Parc Guell Barcelona
Mapa mundial Azul

NECESSITAT

Cada vegada és més necessari el desenvolupament d’un procés d’anàlisi estratègic capaç de definir el caràcter distintiu i innovador, l’essència i la personalitat d’aquests espais urbans.
A més a més, la generació d’identitat, orgull i sentit de pertinença, requereix una inquietud per millorar, un somni per complir, uns objectius a pactar.

OBJECTIU

Assolir una posició estratègica i una identitat de l’entorn urbà en el complex entorn competitiu actual amb l’objectiu últim d’incrementar la qualitat de vida de tots els ciutadans.
Mapa Europa