• Plan Estratégico Zona Industrial Luanda Angola - Idencity

OBJECTIU

L’estratègia nacional d’Angola determina com a àmbits prioritaris d’actuació la pobresa, l’educació, la salut, la millora d’infraestructures bàsiques, la seguretat alimentària, el desenvolupament rural, l’administració pública, la urbanització i habitatge, la descentralització territorial, la reinserció social, l’ocupació i emprenedoria, i la gestió macroeconòmica.

DESCRIPCIÓ

En relació amb aquest full de ruta governamental, s’ha anat identificant la necessitat d’ubicar una Zona Econòmica Especial (ZEE) a Luanda, entenent la seva capitalitat com a projecte clau pel desenvolupament del país per tres raons fonamentals:
La creació de zones econòmiques especials constitueix una forma d’assegurar un creixement ràpid, sostenible i diversificat de l’economia. A través de la ZEE, el territori angolès disposa d’una oportunitat única per desenvolupar-se i ser més competitiu.
Les zones econòmiques especials constitueixen una plataforma idònia per a desplegar l’estratègia de desenvolupament, consolidació i institucionalització d’un empresariat nacional sòlid i competent.
La implementació de la ZEE posa més que mai a l’abast l’objectiu de crear grups econòmics nacionals forts i competitius, en àmbits tant rellevants com el tecnològic, organitzatiu i financer, disposant així de quadres professionals especialitzats i emprenedors capacitats. Fixant-se com a objectiu el disseny d’una ZEE de referència a Àfrica, aquest projecte realitza una profunda diagnosis sobre:

-El posicionament territorial d’Angola, i més concretament de Luanda.

-Les línies d’actuació que, en conseqüència de les necessitats detectades, han d’abastar una infraestructura de les dimensions d’una ZEE

-La planificació operativa i el llistat d’accions bàsiques que de manera més immediata han d’emprendre’s

-L’encaix que aquesta té amb l’estratègia de política dissenyada per al país, elaborant un sòlid argumentari que justifica aquesta instal·lació des de les tres dimensions principalment considerades: la dimensió social, la dimensió econòmica-empresarial i la dimensió de desenvolupament territorial sostenible