• Avilés Plan de Revitalización - Idencity

OBJECTIU

LA CIUTAT D’AVILÉS (ESPANYA) s’enfronta al fenomen de la desindustrialització i del conseqüent impacte territorial, econòmic, social, ambiental i paisatgístic que comporta. Davant de la possibilitat que una empresa de la indústria pesada amb tradició al territori pugui deslocalitzar les seves fàbriques cap a llocs amb costos més baixos, es considera certament important la realització d’un exercici de reflexió sobre escenaris potencials, socialment responsables, que puguin esmorteir els efectes socials, econòmics i mediambientals que aquesta possibilitat generaria.

Per a tal propòsit, IdenCity va desenvolupar un exercici de benchmarking il·lustratiu de casos de referència/millors pràctiques en projectes de revitalització industrial, on el criteri de selecció fonamental va ser, d’una banda, la capacitat que ha tingut el projecte per a recuperar l’activitat econòmica de l’espai (passant d’activitat industrial a activitat de serveis, per exemple), i de l’altra, la creació de llocs de treball associats a aquesta activitat.

DESCRIPCIÓ

La pròpia diagnosis territorial realitzada per IdenCity ha presentat solucions potencials realitzables en funció de les característiques pròpies de la planta, la seva ubicació, les seves característiques, la petjada mediambiental generada, etc.
Com a conclusions pròpies de l’estudi s’hauria de destacar (1) la necessitat de buscar un model de revitalització industrial coherent amb l’estratègia integral de la ciutat, (2) un model que sigui capaç de reconvertir l’espai en un nou espai productiu, capaç de generar llocs de treball i activitat econòmica associada; (3) respectuós amb el medi i amb la capacitat de reparar el dany originat per l’anterior infraestructura; (4) sostenible en tots els seus aspectes; i (5) un projecte dinamitzador del territori.