• Ciudad de Barranquilla - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity
  • Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 - Idencity

OBJECTIU:

El projecte Full de ruta: Ciutat de Barranquilla com a seu exitosa dels XXIII Jocs Centreamericans i del Carib 2018 es presenta com l’oportunitat de, d’una banda, optimitzar la organització i desenvolupament de l’esdeveniment i, de l’altra, maximitzar el llegat dels Jocs, tant per la ciutat com pels seus habitants. El resultat del projecte contribueix a definir una estructura organitzativa i un full de ruta per l’esdeveniment i potenciar el seu impacte sobre el llegat en 6 dimensions principals – econòmica, esportiva, social, urbana, mediambiental i de posicionament internacional.

DESCRIPCIÓ

La organització del propi esdeveniment en el que s’analitza i es proposa l’estructura organitzativa pel desenvolupament de l’esdeveniment, la concreció d’àrees funcionals, funcions i projectes, l’establiment d’un calendari d’accions esportives i la determinació del mètode de seguiment i coordinació de l’organització.

El procés de maximització del llegat on s’analitza i es defineix l’impacte territorial de l’esdeveniment, les sinergies i potencialitats territorials i, per últim, les línies d’actuació i intervenció per garantir un llegat efectiu, sostenible i durador (full de ruta). Del PLA MESTRE DEL LLEGAT generat, sorgeixen 6 macro projectes (econòmic, esportiu, social, urbà, mediambiental i projecció internacional) que donen lloc a un total de 85 iniciatives encaminades a maximitzar aquest llegat.