• Plan Estratégico – Relación puerto / ciudad Buenaventura Colombia - Idencity

OBJECTIU

La ciutat de Buenaventura compta amb la principal sortida al Pacífic, al litoral colombià. Tanmateix, històricament, han existit dificultats per desenvolupar tant el port com la ciutat. El debilitament en àmbits institucionals, urbanístics, ambientals, d’infraestructures de serveis, de mobilitat, logística i port, i entorn econòmic i social, sumat a la falta d’un projecte ciutadà comú, han sigut el detonant perquè el govern central decidís iniciar un procés de construcció de visió i planificació estratègica.

A través d’aquest projecte estratègic es pretén, entre d’altres coses, maximitzar l’aprofitament de totes les potencialitats que brinda la tendència de creixement econòmic a la regió sud-americana, les dinàmiques en el comerç marítim internacional, així com la recent obertura a mercats internacionals mitjançant la subscripció de Tractats de Lliure Comerç.

DESCRIPCIÓ

Per poder articular la visió que es té de Buenaventura en l’horitzó de 2050 es van proposar cinc eixos estratègics. Dels cinc eixos estratègics definits destaca l’eix “Buenaventura LOGÍSTICA – PORTUÀRIA”, que desenvolupa la visió d’una nova ciutat portuària, moderna, competitiva i atractiva, que integra les diferents iniciatives i defineix les línies de treball per afrontar el creixement i desenvolupament social, econòmic, logístic i portuari de Buenaventura amb una visió de llarg termini.