• Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity
  • Plan de Ciudad de Chalco Mexico - Idencity

OBJECTIU

EL PLA CIUTADÀ DE CHALCO 2015, El Chalco que todos queremos, respon a un exercici de planificació estratègica a llarg termini de la ciutat de Chalco en el que, fruit d’un rigorós anàlisi de la realitat territorial actual, s’han determinat no només els objectius estratègics a complir en el termini de 10 anys, sinó que també s’ha proporcionat el full de ruta (eina de gestió) requerit per assolir-los.

DESCRIPCIÓ

En total, han estat 30 els objectius estratègics identificats que, al seu torn, han estat agrupats en un total de 10 dimensions: (1) Governança i governabilitat, (2) Competitivitat econòmica, (3) Seguretat Ciutadana, (4) Planificació urbana, (5) Sector informal, (6) Resiliència, sostenibilitat urbana i medi ambient, (7) Cohesió social, sentit de pertinença i identitat, (8) Educació, formació, capacitació i talent, (9) Turisme i (10) Posicionament. Pel que fa a l’eina operativa i de gestió, han estat identificades un total de 166 accions concretes a executar a llarg termini i aquestes han estat agrupades en 66 objectius de gestió.