• Island Sustainability Forum - Idencity

OBJECTIU:

IDENCITY, HA PARTICIPAT  com a membre col·laborador de l’organització del “1ER Island Sustainability Forum – EIVISSA”. Aquest esdeveniment, liderat per HERBUSA i l’Ajuntament de Santa Eulàlia, ha tingut com a objectiu analitzar el futur desenvolupament socioeconòmic i mediambiental de l’illa.

DESCRIPCIÓ

Tenint com a element vertebrador la sostenibilitat de l’illa durant les jornades es van debatre temes relacionats amb l’ordenació del territori, l’urbanisme, la societat, l’economia, el turisme i també estratègies i polítiques públiques necessàries per aconseguir els objectius de sostenibilitat.