• La Coruña Plan de Revitalización - Idencity

OBJECTIU

Davant de la possibilitat que una empresa de la indústria pesada amb tradició a La Corunya pugui deslocalitzar una de les seves fàbriques cap a llocs amb costos més baixos, es va considerar certament important la realització d’un exercici de reflexió sobre escenaris potencials, socialment responsables, que puguin esmorteir els efectes socials, econòmics i mediambientals que aquesta possibilitat generaria.

DESCRIPCIÓ

IdenCity va desenvolupar un exercici de benchmarking il·lustratiu de casos de referència/millors pràctiques en projectes de revitalització industrial, on el criteri de selecció fonamental va ser, d’una banda, la capacitat que ha tingut el projecte de recuperar l’activitat econòmica de l’espai (passant d’activitat industrial a activitat de serveis, per exemple), i de l’altra, la creació de llocs de treball associats a aquesta activitat.
A més a més, la pròpia diagnosis territorial realitzada per IdenCity, ha presentat solucions potencials realitzables en funció de les característiques pròpies de la planta, la seva ubicació, les seves característiques, la petjada mediambiental generada, etc. Com a conclusions pròpies de l’estudi s’hauria de destacar:
La necessitat de buscar un model de revitalització industrial coherent amb l’estratègia integral de la ciutat,
Un model que sigui capaç de reconvertir l’espai en un nou espai productiu, capaç de generar llocs de treball.