• Convenio colaboración Planta de reciclaje y Centro Alto Rendimiento Oruro Bolivia

OBJECTIU

EL MUNICIPI D’ORURO (BOLÍVIA), mitjançant el Consell Municipal, ha encarregat a IdenCity els estudis previs de consultoria per analitzar tant el disseny com la implantació d’una planta de tractament d’escombraries.

DESCRIPCIÓ

La justificació del projecte ve marcada per la necessitat de Bolívia d’un Parc Industrial de Tecnologies Netes per les amenaces dels efectes negatius del canvi climàtic i, a més a més, per l’obligació de seguir el marc normatiu de les lleis i polítiques de desenvolupament del país.