Programa HAZUR ACREDITED PARTNERSHIP: Plataforma HAZUR + Consultoria estratègica

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis, Ministeris, Organismes Públics o Privats i Consorcis vinculats a l’ordenació i gestió territorial.

Permet identificar i visualitzar en temps real les vulnerabilitats i interdependències de les infraestructures i els serveis clau i aporta intel·ligència per prendre decisions i identificar àrees de millora.

En col·laboració amb OptiCits, start-up del IQS-Universitat Ramón Llull, IdenCity ofereix el programa de consultoria estratègica a ciutats intel·ligents i amb resiliència HAZUR ACREDITED PARTNERSHIP. Facilita l’anàlisi i la gestió de les situacions de crisi per causes extraordinàries i de les incidències diàries a la ciutat.

Comparte esta información: