1. Metodologia d’anàlisi polític i tècnic
2. Formulació estratègica
3. Quadre de control per a la gestió estratègica i operativa.

 

Solució per entitats públiques que requereixen dur a terme processos d’alineació d’objectius polítics estratègics cap a sistemes operatius i de gestió. Identifica sinergies i programes que assegurin el compliment de les metes.

Permet a la organització l’alineació dels comandaments tècnics amb els directius, aconseguint concreció en la formulació d’accions, evitant duplicitat de funcions i augmentant els nivells d’eficiència en l’execució del pressupost de l’organització.

Solució per entitats públiques que requereixen dur a terme processos d’alineació d’objectius polítics estratègics cap a sistemes operatius i de gestió. Identifica sinergies i programes que assegurin el compliment de les metes.

Comparteix aquesta informació: