SOLUCIÓ

IdenCity realitza projectes orientats cap els beneficiaris finals, atenent tots aquells col·lectius que conformen i enriqueixen una societat diversa. Cada col·lectiu ciutadà planteja necessitats específiques per atendre i al mateix temps comparteixen el desafiament per assolir nivells de desenvolupament i benestar des d’una perspectiva social, econòmica i ambiental.

TIPOLOGIA

Ciutats Educadores, Ciutats Creatives, Promoció de l’Esport de Base, Seguretat Ciutadana, Cohesió i Justícia Social, Plans d’Accessibilitat, Igualtat de gènere, Ajuda a Col·lectiu i temàtiques relacionades.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament, implantació i gestió de projectes per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de col·lectius particulars.

Soluciones a problemas de los ciudadanos

Comparteix aquesta informació: