SOLUCIÓ

Una ciutat ha de ser capaç de finançar el seu projecte estratègic territorial, ha de comptar amb autonomia per permetre en termes econòmics les accions previstes. Conscient d’això, IdenCity ajuda les administracions públiques a assolir objectius d’eficiència en la gestió financera, alineant els objectius de gestió amb l’estructura del pressupost organitzativa.

TIPOLOGIA

Sistemes de Pressupostació, Desenvolupament d’Anàlisi d’Impacte Econòmic de les Polítiques Públiques, Alineació de Pressupostos amb l’Estratègia de la Organització, Control de Gestió, Balanç Scorecard, Business Intelligence, Reporting, entre d’altres.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament, implantació i gestió de projectes de creació i millora dels sistemes i processos associats a les finances públiques locals.

Comparteix aquesta informació: