SOLUCIÓ

IdenCity analitza els processos interns de les institucions i administracions públiques i desenvolupa projectes orientats a l’eficiència, capacitat i coherència en la gestió organitzativa. S’han de tenir en compte les polítiques, les eines i el talent requerit que assegurin eficiència en els processos de presa de decisions i optimitzin la seva implementació. Sempre a través dels valors del bon govern: participació, legalitat, transparència, responsabilitat, consens, equitat, eficàcia i eficiència i atenció de les necessitats.

TIPOLOGIA

Transparència, Bon Govern i Ètica. Projectes d’Investigació en Polítiques Públiques, en Gestió del Canvi, Descentralització de l’Administració, Eficiència d’Operacions i Processos, i altres relacionats.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament, implantació i gestió de projectes de millora de la governança a través de l’anàlisi de processos en les institucions.

Soluciones de Gobernanza para ciudades

Comparteix aquesta informació: