SOLUCIÓ

IdenCity promou la gestió del coneixement dins de les institucions o administracions públiques. Les iniciatives que promouen el desenvolupament del talent, la creativitat i la innovació dins de la organització, reverteixen en la gestió d’uns serveis públics més eficients i en una major manipulació i control de les noves tecnologies.

TIPOLOGIA

Sistemes de E-administració, Gestió del Talent, Aprenentatge Continu, E-participació, Gestió del Coneixement, Promoció del talent i la creativitat, Transferència de coneixement, entre d’altres.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament de projectes de gestió del coneixement a les institucions pel desenvolupament del talent, la creativitat i la innovació.

Id Idencity Consulting Urbano

Comparteix aquesta informació: