SOLUCIÓ

IdenCity proporciona, en col·laboració amb partners tecnològics, solucions orientades al desenvolupament de les infraestructures urbanes necessàries per a la instal·lació, prestació i distribució de serveis públics. La ciutat evoluciona en les seves necessitats i per tant, en els models de prestació de serveis que les satisfan. Les infraestructures que serveixen de base han d’adaptar-se i actualitzar-se als nous usos de la ciutat.

TIPOLOGÍA

Espais Multi-Usos, Fronts Litorals, Logística Portuària, Infraestructures de Transport, Equipaments per a mercats, Places i Parcs, Infraestructures Aèrees, Portuàries i per altres tipologies de connectivitat.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament, implantació i gestió de projectes orientats al desenvolupament d’infraestructures urbanes en col·laboració amb partners tecnològics.
Soluciones de Infraestructuras

Comparteix aquesta informació: