Metodologia pel desenvolupament d’un Pla de Mobilitat Urbana

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis,   Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats vinculats al Transport, la Mobilitat i la Seguretat Vial.

Obtenir un sistema ordenat i sostenible de mobilitat pública urbana que integri les dimensions socials i de desenvolupament econòmic a la ciutat.

Solució orientada al disseny del Pla de Mobilitat a una ciutat amb l’objectiu de vertebrar polítiques de cohesió social, desenvolupament econòmic i sostenibilitat.

Comparteix aquesta informació: