Metodologia pel desenvolupament d’un Pla de Seguretat Vial.

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis,   Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats vinculats al Transport, la Mobilitat i la Seguretat Vial.

Disminuir l’índex de sinistralitat per accidents de tràfic a les vies públiques urbanes.

Solució dissenyada per a la implementació i adaptació a les ciutats d’un sistema de prevenció de sinistralitat per accidents de tràfic en entorns urbans.

Comparteix aquesta informació: