Metodologia d’anàlisi i formulació estratègica PVAM

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis,   Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats multisectorials.

Permet una visualització estratègica dels actius i passius existents a la ciutat, un anàlisi exhaustiu i, per tant, assegura una formulació de l’estratègia de posicionament més adequada per una ciutat líder.

Les ciutats necessiten comptar amb un projecte en el qual s’hi recolza el seu relat i identitat. El Pla Estratègic de Ciutat és una solució pensada per a ciutats que defineixen el seu posicionament diferencial en un entorn competitiu. Un posicionament adequat atrau cap a les ciutats, talent i inversió.

Comparteix aquesta informació: