Programa Integral d’Ordenació d’Actuacions de Regeneració Urbana

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis, Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats vinculats al Transport, la Mobilitat i la Seguretat Vial.

Atorga un caràcter socialment inclusiu als plans ordinaris de rehabilitació i regeneració urbana. Integra les múltiples dimensions socials a les intervencions, rescatant així els actius i la identitat pròpia existent a cada barri. La intervenció regeneradora transcendeix la dimensió física i arriba a la dimensió social.

Eina de transformació urbana que comprèn intervencions de regeneració i microcirurgia urbana a través de la qual es frenen tendències de desenvolupament negatiu a un barri en risc d’exclusió social. S’aplica una metodologia a escala transversal i integral, amb eixos de participació, innovació i coresponsabilitat.

PLA INTEGRAL DE BARRIS

Comparteix aquesta informació: