SOLUCIÓ

IdenCity desenvolupa i innova en el disseny d’eines per a la gestió de la ciutat. Aquestes eines o recursos són els models d’ordenació en la mobilitat, en el territori, en els barris, en l’estratègia urbana, etc. Tots els elements de planificació i normativa, units als avenços tecnològics, obren un univers d’oportunitats per obtenir solucions intel·ligents amb la finalitat última d’aconseguir el benestar dels ciutadans.

TIPOLOGIA

Planificació Urbanística, els Sistemes de Mobilitat i Transport, Models d’Habitatge Social, Tecnologies per a les Smart Cities, Planificació Estratègica Urbana, Ordenació Territorial, Plans d’actuació, entre d’altres.

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament, implantació i gestió de projectes de planificació d’entorns urbans i d’aplicació tecnològica per brindar solucions.

Planificación de ciudades - Idencity

Comparteix aquesta informació: