Estudi de viabilitat per a la implantació d’un clúster/parc empresarial.

Comprèn l’anàlisi de:

  • La Viabilitat Conceptual
  • La Viabilitat de Mercat
  • La Viabilitat Operativa
  • La Viabilitat Econòmica
  • La Viabilitat Organitzativa
  • La Sostenibilitat del Projecte

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis, Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats vinculats al Transport, la Mobilitat y la Seguretat Vial.

Estudi de viabilitat per a la implantació d’un clúster/parc empresarial. Comprèn l’anàlisi de: la Viabilitat Conceptual, la Viabilitat de Mercat, la Viabilitat Operativa, la Viabilitat Econòmica, la Viabilitat Organitzativa, la Sostenibilidad del Proyecto.

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis, Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats multisectorials, Parcs Empresarials, Tecnològics, Zones Econòmiques Especials i Agències de Desenvolupament Econòmic.

VIABILITAT PER UN CLÚSTER / PARC EMPRESARIAL

Comparteix aquesta informació: