1. Metodologia d’anàlisi i diagnòstic urbà per a la promoció esportiva.

2. Metodologia de planificació per a la promoció de l’esport universal a ciutats i entorns urbans.

Solució dirigida a Ajuntaments, Municipis, Ministeris, Fundacions, Organismes Públics o Privats de Foment a l’Esport, Unitats de Responsabilitat Social Corporativa d’Institucions Privades, Centres de Formació o Clubs Esportius.

Identificar en múltiples dimensions urbanes aquells aspectes necessaris per a la promoció de la pràctica esportiva, facilitant a les ciutats el desenvolupament d’intervencions orientades a eliminar aquells obstacles que impedeixin la universalització de la pràctica esportiva per raó d’edat, gènere o sector socioeconòmic, entre d’altres. La consultoria compta amb la participació de l’Agrupació Barça Jugadors, que congrega antigues estrelles del Futbol Club Barcelona (FCB), que amb la seva experiència i trajectòria potencien l’abast tècnic, social i de projecció mediàtica del projecte.

Solució orientada al foment de l’esport universal com a element transversal de transformació urbana. Es reconeix la pràctica esportiva com un eix vertebrador important dins d’una estratègia de desenvolupament territorial. El servei de consultoria es realitza en col·laboració amb l’Agrupació de Jugadors del Barça i amb l’expert internacional en consultoria esportiva Enric Truñó.

ESPORT PER A TOTS

Comparteix aquesta informació: