Fecha de ejecución:  2017 – 2018 

Soluciones:

Cliente:

Fundación-la-Caixa

Partners:

  • ACISI – Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat
  • Ajuntament de Tortosa

COMPARTIR